Kunstwerken in het straatbeeld Kunst Geen

Weerklank

Ron van de Ven, 1994

Dit is een zes meter hoge sculptuur van plaatstaal met een acht meter lang betonnen muurtje. Het is gebouwd ter gelegenheid van de opening van het nieuwe stadhuis en staat hiermee ook in ruimtelijk verband: de ingang van het stadhuis is geplaatst in een inham in het gebouw; het kunstwerk past hier a.h.w. in. Ook het feit dat het nieuw gebouwde stadhuis (het Stadskantoor) wat verder van de Brielse stadskern aan het water gebouwd is wordt in de vorm zowel als in de kleur van de creatie verbeeld: de kleuren blauw, violet en terra zorgen voor een natuurlijk spel met de omringende kleuren. Deze kleuren verlichten de zwaarte van het kunstwerk. de vorm die Weerklank verbeeld: “een echo van het verleden en een roep naar het heden”. Ook is hierin vastgelegd is de relatie tussen de historische kern van Brielle en het nieuwe stadskantoor Men kan het beeld aan alle zijden bekijken eromheen en er zelfs onderdoor lopen. Voorts is het beeld al van verre te zien. Het heeft de intentie een nieuwe visie te geven op het Stadskantoor en de omgeving.