Over Kunst en Cultuur Brielle

Stichting Kunst en Cultuur Brielle staat op de BRES voor cultuur!

Kunst en cultuur is onmisbaar, want cultuur maken en beleven stimuleert, leert en ontspant. Wij organiseren activiteiten voor bewoners, toeristen én leerlingen op de scholen en ondersteunen de cultuurmakers in onze gemeente. En we zijn verantwoordelijk voor de programmering van BREStheater.

Waar wij voor staan

Kunst en Cultuur Brielle staat centraal in het culturele leven van Brielle, Zwartewaal en Vierpolders. Wij organiseren culturele activiteiten en zijn daarnaast een netwerkorganisatie die culturele partners met elkaar verbindt, hen adviseert, ondersteunt en een podium biedt. Ons doel is een optimale coördinatie en afstemming binnen de lokale culturele sector.

Missie & Visie

Wij staan op de BRES voor cultuur. Cultuur is belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen, maar ook volwassenen hebben baat bij het bezoeken van of deelnemen aan culturele activiteiten. Cultuur en kunst behoren, net als het contact en de fysieke nabijheid, bij de kernwaarden van ons bestaan.

Daarom is het ons doel om:

  • … zoveel mogelijk inwoners en bezoekers van de gemeente met verschillende vormen van cultuur in aanraking te brengen en actief te laten participeren aan cultuuraanbod;
  • … het culturele aanbod in de gemeente te steunen, stimuleren en versterken;
  • het culturele aanbod in de gemeente optimaal te coördineren en op elkaar af te stemmen en bij te dragen aan de samenwerking en afstemming van activiteiten tussen verschillende organisaties uit het culturele veld;
  • … het cultuureducatie aanbod zowel binnen als buiten de scholen in de gemeente te steunen, stimuleren en versterken;
  • … bij te dragen aan de erkenning van het belang van cultuur in en voor het sociale domein en de samenwerking tussen deze domeinen sport, cultuur en welzijn bevorderen;
  • …een podium te bieden aan amateurgroepen;
  • … bij te dragen aan talentontwikkeling en cultuurparticipatie en daarmee ook aan sociale cohesie in de gemeente.

Jaarverslag & Jaarrekening

Elk jaar maken we inzichtelijk wat wij voor de culturele sector gedaan hebben en wat de kosten en baten hiervan waren. Hieronder vind je het laatste jaarverslag en de laatste jaarrekening.

Naar het jaarverslag van 2021 >>
Naar de jaarrekening van 2021 >>

Naar het jaarverslag van 2022>>

Naar de jaarrekening van 2022>>

Heb je vragen? Mail ons dan via info@kunstencultuurbrielle.nl

Wie wij zijn

Kunst en Cultuur Brielle bestaat uit vijf medewerkers, het bestuur en al onze vrijwilligers.

Team

Klik op één van onze medewerkers om meer over ons te weten te komen!

Hiernaast werken we voor veel van onze activiteiten samen met onze vaste theatertechnicus:  Sander Mierop.

Bestuur

Het bestuur van onze stichting bestaat uit: Mirjam Stolk (voorzitter), René de Bot (secretaris en interim-penningmeester), Els Venekamp en Marianne Smit (Penningmeester)

Vrijwilligers

Vele enthousiaste bewoners van onze gemeente ondersteunen ons in BREStheater en/of bij onze buitenactiviteiten:

Ward Pruyn, Erik Deijl, Jan Posma, Willem Baris, Sander Dekker, Paula Koens, Janny Pruyn, Jan Maas, Anja van de Weghe, Mirjam van ’t Hof, Brigitte van Bohemen, Claudia Lemson – De Roover, Karin Verhage- Rietdijk, Michelle den Doel, Cees Beukema, Lia van Es-Vastree, Barbara de Regt, Chris de Jong, Dominique Westerveld, Esther Vermaat, Janneke van Lisdonk, Sander van ’t Verlaat, Rob Catlender, Bram Poldervaart, Henk Kampers, Wietske van Beek, Marjan Vrijvogel, Dick Monster, Edward Brans, Nico Smits, Liesbeth Klee Klok, Robert Ramsaran, Adrienne de Jong, Martijn de Man, Bep van den Oever, André Kok.

Wat wij doen

Kunst en Cultuur Brielle ondersteunt cultuurmakers in de regio en zorgt voor verbinding en samenwerking, is verantwoordelijk voor de programmering van BREStheater én organiseert zélf activiteiten. Klik voor meer informatie:

BREStheater

BREStheater wil een kleinschalig, informeel en laagdrempelig theater zijn voor jong en oud waar zowel bezoekers als artiesten zich thuis voelen. We richten ons op bekende artiesten, maar ook op talentontwikkeling.

Kijk voor meer informatie: www.brestheater.nl

(Buiten) Activiteiten

De stad als podium – Het decor van de eeuwenoude stad Brielle nodigt uit tot gebruik van de openbare ruimte als podium. Van oudsher werden deze activiteiten – zoals festivals, een kunstmarkt en de Open Monumentendag – geïnitieerd en gedragen door vrijwilligers. Hierin ligt de oorsprong van het KCB. Nog altijd zijn vrijwilligers belangrijk voor de organisatie van deze evenementen, maar er wordt ook nauw samengewerkt met de Centrummanager, het museum, de lokale ondernemers en uiteraard de lokale culturele organisaties. Een aantal activiteiten is niet te realiseren zonder een sponsorbijdrage.

De buitenactiviteiten vinden voornamelijk in augustus en september plaats en richten zich daarmee niet alleen op de inwoners maar ook uitdrukkelijk op de bezoekers van Brielle. De Maskerade die jaarlijks op 5 december plaatsvindt is één van de highlights, zeker nu het evenement op de lijst van immaterieel erfgoed staat van UNESCO. Andere vaste waarden in Brielle zijn: Jumbo Big Band Festival, Open Luchtbioscoop en de Kunstmarkt.

Daarnaast organiseren wij elk jaar in februari het regionale Eenakterfestival in de theaterzaal van DukdalfBRES.

Cultuuragenda & Cultuurweb

KCB informeert en inspireert inwoners en bezoekers van de vestingstad en Westvoorne over alles wat er op kunst- en cultuurgebied speelt. Daarvoor beheert KCB het Cultuurweb en de Cultuuragenda.

De cultuuragenda is, naast op deze website ook wekelijks te vinden in het Briels Nieuwsland en Weekblad Westvoorne. Daarnaast is er een wekelijkse cultuuragenda nieuwsbrief. Wil je de nieuwsbrief ontvangen? Klik dan HIER

Wil je zelf een evenement toevoegen aan onze Cultuuragenda? Meld je evenement dan HIER aan

Verschillende verenigingen en andere cultuurmakers bieden wij een website aan via het Cultuurweb. De zustersites van ons Cultuurweb behoren tot verenigingen die het fijn vinden om digitaal ondersteund te worden bij het hebben en runnen van een website. We bieden ze kosteloos een domein en hosting én de hulp van onze webmaster, o.a. bij technische vragen.

Bekijk hier welke websites op dit moment zijn aangesloten. Cultuurmaker in onze gemeente en interesse om een website af te nemen? Neem contact op met webmaster@kunstencultuurbrielle.nl .

Stimuleringsregeling

Kunst en cultuur zijn altijd in ontwikkeling. En in Brielle geen gebrek aan creativiteit! Sterke ideeën willen wij graag ondersteunen om ook tot uitvoering te komen.

De stimuleringsregeling is bedoeld om een divers cultuuraanbod te creëren, zowel receptief als actief en voor iedere doelgroep. Nadruk ligt hier op de doelgroepen die minder vanzelfsprekend kennis maken met en meedoen aan kunst en cultuur. Voorwaarde is ook dat het een samenwerkingsverband is tussen meerdere partijen.

KCB wil dit cultuurbudget van de Stimuleringsregeling bijvoorbeeld inzetten voor jongeren – omdat zij nog altijd  sterk ondervertegenwoordigd zijn in het culturele leven van Brielle. KCB wil met name nieuwe en jonge makers stimuleren die zich richten op talentontwikkeling. We gebruiken het geld voor het Cultuurlab – een kunst & cultuur broedplaats – met één keer per jaar een grote bijeenkomst met alle spelers uit de sector die zo kennis en ervaring kunnen uitwisselen, plannen op elkaar afstemmen en samen nieuwe initiatieven kunnen ontwikkelen. Met deze aanbieders kan vervolgens een samenhangend actief buitenschools aanbod worden geformuleerd waar ook incidentele evenementen een plaats krijgen. De aanbieders maken zich op die manier gezamenlijk sterk in aanbod en promotie. Op deze site bij ‘Voor Cultuurmakers’ is zichtbaar wat Cultuurlab het hele jaar door aan Briellenaren te bieden heeft.

Wil je ons helpen?

Wij zijn altijd op zoek naar vrijwilligers die ons willen helpen bij activiteiten of in BREStheater. Heb je zin om een helpende hand te zijn bij Kunst en Cultuur Brielle en zo het culturele klimaat in onze gemeente te ondersteunen? Stuur dan een email naar info@kunstencultuurbrielle.nl met je gegevens en een uitleg over je affiniteit met cultuur en wat je zou kunnen en willen bijdragen aan onze organisatie.

Doneren

Stichting Kunst en Cultuur Brielle is een Algemeen Nut Beogende Instelling en heeft zodanig een ANBI-status. De ANBI-status geeft donateurs de mogelijkheid om hun giften aan ANBI’s af te trekken voor de belasting. Kijk hieronder bij ‘ANBI’ voor meer informatie.

Je doneert aan Stichting Kunst en Cultuur Brielle via rekeningnummer NL74 RABO 0105 5810 89, graag onder vermelding van ‘donatie’ of vul het formulier via de knop ‘Doneren’ op deze site in.

ANBI

Hiervoor geldt een drempel van 1% van het belastbaar inkomen. Wat er van het totaal(jaar)bedrag van uw giften aan Algemeen Nut Beogende Instellingen bóven dit drempelbedrag uitkomt, kun je aftrekken voor de belasting.

Steun je onze stichting met een periodieke gift, vastgelegd in een overeenkomst, dan geldt de drempel van 1% niet en kun je het volledige bedrag aftrekken van de belasting. Voor een periodieke gift was voorheen een notariële akte nodig, tegenwoordig kan dit met een ’Overeenkomst periodieke gift in geld’, klik hier.

Je vindt onze ANBI-vermelding op de website van de Belastingdienst met het programma ANBI opzoeken. Zoek op “Stichting Kunst en Cultuur” en “Brielle”.