Kunstwerken in het straatbeeld Beelden Geen

De Nymph

J.Ph. Koelman, 1873

Op 1 april 1872 werd op het Asylplein door Koning Willem III de eerste steen gelegd voor een beeld en tegelijk ook voor een nuttige stichting (het Asyl) ter gelegenheid van de viering van 300 jaar bevrijding van de stad door de Watergeuzen.

De Nymph, een bronzen beeld ontworpen door J. Ph. Koelman, werd op 11 september 1873 door Koning Willem III onthuld. Het beeld van een uit zee opkomende nimf symboliseert de nieuw verworven vrijheid van 1572. Zij staat midden op het Asylplein, met haar linkerhand wijzend naar de Maasmond, vanwaar de geuzen kwamen en met in haar rechterhand de vlag van prins Willen van Oranje.

Op haar sokkel staat de wapenspreuk van Brielle: Libertatis Primitiae (Eersteling der Vrijheid).