Kunstwerken in het straatbeeld Beelden Geen

Kunstwerk Ineke Haas-Bergerprijs

Karien Froeling, jaartal n.b.,

Op 28 maart heeft Staatssecretaris Vliegenthart van VWS bekend gemaakt dat Brielle de Ineke Haas-Berger prijs gewonnen heeft. De prijs bestaat uit een bedrag van f 100.000,- voor het uitwerken van het ingediende projectplan. Historische binnensteden, toegankelijk en bereikbaar?

Ook kreeg de gemeente een kunstwerk, gemaakt door Karien Froeling. Het is buiten tussen stadhuis en gevangenis geplaatst. Je ziet het in het trappenhuis van Historisch Museum Den Briel.

De Ineke Haas-Berger prijs is een landelijke prijsvraag waar alle gemeenten deel aan kunnen nemen. Uitgangspunt is de maatschappelijke positie van gehandicapten en chronisch zieken te verbeteren. De prijs is uitgeloofd door Zorg Onderzoek Nederland (ZON) in opdracht van het Ministerie van VWS. Het winnende projectplan ‘Historische binnensteden, toegankelijk en bereikbaar’ is opgesteld samen met de Stichting Gehandicapten platform Brielle.

Doel:

– De mogelijkheden te onderzoeken voor vergroting van de toegankelijkheid van de Brielse binnenstad.

– Het bundelen van kennis en ervaring op het gebied van de toegankelijkheid van historische steden in een kennisbank