Kunstwerken in het straatbeeld Kunst Geen

Twee gedeeld door drie

Arie Berkulin, 1994.

Deze kunsttoepassing op het Anna Hoeveflat heeft als doel het verbeteren van de leefbaardheid van deze woonomgeving.

Het is aangebracht na renovatie van deze flats. U ziet in elkaar grijpende cirkel en ellips (gesneden met waterstraal) die samen een derde oppervlak omsluiten dat exact even groot is als de twee metalen vormen; het beeld staat figuratief in verbinding met het flatgebouw waarop het is aangebracht: op de grens van stad en platteland.

Over de titel zegt de kunstenaar het volgende: twee gedeeld door drie levert als dit met bv appels uitgerekend wordt 1 hele en 2 halve stukken op of vier stukken. Maar dit object bestaat echt uit drie gelijke vormen; e.e.a is door de kunstenaar exact uitgerekend. Thalassa Anabasis is de titel van een kunstproject dat gestalte zal krijgen in het gebied Rotterdam en de zee.

Als metafoor voor het kunstproject is de route van de Grieken en de Tocht der Tienduizend genomen, zoals die door Xenofon in zijn beroemde boek Anabasis (de tocht omhoog) wordt beschreven. Deze route is de vorm van het project. In het project wordt, net als in de Anabasis, een lange weg afgelegd, voordat de zee, thalassa, is bereikt. Toen het leger uit de bergen bij de kust van de Zwarte Zee kwam, zouden de soldaten verrukt hebben geroepen: “Thalassa, thalassa”..de zee, de zee!!

Zo ligt ook dit object op de grens tussen stad en platteland, tussen polder (binnenland) en zee. De tocht is op de kaart van Voorne-Putten geprojecteerd.

Op dat traject zijn kunstwerken geplaatst of uitgevoerd. In dit kader is dit ontwerp de vlag waar de soldaten achteraan liepen.