02-06-2021Kunstwerken in het straatbeeld Uncategorized Geen

Wind in de zeilen

Fioen Blaisse, 1985

Brielle heeft een uniek grondplan; is sterk met geschiedenis verbonden, en tevens met water en wind, evenals met groei en beweging. Deze gegevens waren de bron van inspiratie voor de kunstenares. Het beeld suggereert de bedrijvigheid in en rond de oude havenstad: Door de wind bollende zeilen. Een suggestie van water en golven die het schip dragen en optillen Een getorst draaiende beweging onder het beeld, als een zuil, die het beeld opheft. Een vorm-begrip, geënt op de idee van een windwijzer. De vorm elementen op de uiteinden van de masten zijn bedoeld als herinnering aan de zestiende en zeventiende-eeuwse mast wortels van de schepen van destijds.