06-07-2021Cultuurmakers Cursus Geen

Samen Slim Deelnemers Werven

Een tekort aan leden en vrijwilligers of moeite met leden binden aan je vereniging? Veel cultuurmakers worstelen hiermee. Daarom organiseert Kunst en Cultuur Brielle binnenkort de LKCA-cursus ‘Samen Slim Deelnemers Werven’.

Wil je als vereniging, stichting of cultuuraanbieder aan de slag met de vraag hoe je meer leden, vrijwilligers of deelnemers aan jouw organisatie kunt binden?

Meld je dan aan voor de cursus Samen Slim Deelnemers Werven. In deze cursus leer je hoe je aanbod kunt afstemmen op de behoefte van je (potentiële) deelnemers. We gaan in 3 avonden van anderhalf uur met elkaar aan de slag. Daarnaast maken we gebruik van e-learning.

De cursus voorziet jouw organisatie van een nieuwe impuls en direct uitvoerbare ideeën over wervingsbeleid en wervingsactiviteiten. Denk hierbij zowel aan ledenwerving als ledenbehoud.

Het aandeel Nederlanders dat kunstzinnig of creatief bezig is in de vrije tijd blijft gelijk, maar de manier waarop zij deze hobby’s beoefenen verandert. En dat vraagt van aanbieders dat zij daarop inspelen.

Aanmelden

Wil je je aanmelden, heb je vragen of wil je meer informatie over deze cursus? Stuur dan een e-mail naar mariannedirks@kunstencultuurbrielle.nl .

Geschreven door:

Marianne Dirks Lees meer