Kunstwerken in het straatbeeld Beelden Geen

De Wachter

Johan Wagenaar, 1988.

Dit is een niet figuratief kunstwerk.

De kunstenaar heeft naar zijn zeggen een Afrikaans masker weergegeven dat dienst doet als wachter bij de ingang van de stad. Voorts geeft hij aan dat er op de gekozen lokatie een vrijwel constante luwte is, zodat het water het beeld beter en vaker zal spiegelen.

Het beeld maakte deel uit van de expositie Beeld en Park die in het park van het kasteel Groeneveld te Baarn in 1988 te zien was.

In de volksmond wordt het beeld de “eendenkooi” genoemd: het is een nestel- en rustplaats voor allerlei watervogels die in de veste leven.

Het beeld is in 2008 gerestaureerd en meer in de richting van de Kaaipoort geplaatst. Het beeld is verplaatst om meer recht te doen aan de titel van het beeld.