05-06-2021Kunstwerken in het straatbeeld Uncategorized Geen

De Droom

Ingrid Rollema, 1993

Het St. Catharina Gasthuis heeft zich van meet af aan de zorg voor zieken, armen en bejaarden aangetrokken. Zeven eeuwen hebben mensen om hulp aangeklopt bij het Gasthuis. Probeert u zich dat eens voor te stellen: een lange rij van mensen, generatie na generatie en dat 700 jaar lang. De Haagse beeldhouwster Ingrid Rollema is gefascineerd door de opeenvolging van de generaties, de kringloop van het leven. Zij maakte een beeld, dat zij “De Droom” heeft genoemd. Boven op een wolk heft zij het gezicht van een vrouw geplaatst in 3 verschillende stadia van haar leven. Twee gezichten kijken naar een oester, het symbool van de vruchtbaarheid de bron van het leven, terwijl het oudste gezicht de oester opdrinkt. Je zou kunnen zeggen: zij ledigt de beker van het leven. Maar uit die oester zal het leven toch weer opnieuw ontstaan. Het leven heeft altijd weer een toekomst in zich verborgen! Uit de toespraak wethouder H.W. Kester-de Kievit ter gelegenheid van 700 jaar St. Catharina Gasthuis. Het beeld is een geschenk van de gemeente Brielle aan het St. Catharina Gasthuis.