05-06-2021Kunstwerken in het straatbeeld Uncategorized Geen

Jan Pietersz. Coppelstock

Kunstenaar: Pieter d’Hont, 1987.

Dit beeld is vervaardigd ter vervanging van het beeld van Jan Pietersz Coppelstock dat in de oorlogsjaren verloren is gegaan. Jan Pietersz Coppelstock was de veerman die een belangrijke functie heeft vervuld in het hele 1-april verhaal. Hij onderhield de veerverbinding tussen Brielle en Maassluis en hij was het die in de vroege morgen van die dag in het jaar 1572 de schepen van de Watergeuzen in de Maasmond ontdekte. Hij ging aan boord van een van de schepen en werd naar de leider van de groep admiraal Lumey gebracht. Na mededelingen van Coppelstock dat de stad op dat tijdstip slecht verdedigd was achtergelaten door de Spanjaarden de opdracht aan de vroede vaderen van de stad mede te delen dat de Watergeuzen voor de poorten van Den Briel lagen en dat zij de stad “In naam van Oranje” in wilden nemen. Als bewijs gaf hij hem de zegelring van Bloys van Treslong (een Brielse Watergeus) mee. Aldus geschiedde. Het stadsbestuur was echter Spaansgezind en kon niet besluiten wat te doen. Met als gevolg dat in de late namiddag de noordelijke stadspoort gerammeid werd en Den Briel door de Geuzen werd ingenomen op de Spanjaarden.