Toneel Geen

Eenakterfestival

Het Eenakterfestival wordt georganiseerd door ons, Kunst en Cultuur Brielle, door en voor amateurtoneelgroepen op Voorne-Putten en omstreken. Het festival vindt jaarlijks in februari plaats in BREStheater.

Let op: in 2022 zou het festival plaatsvinden op 6 februari. We hebben deze datum even uitgesteld vanwege de onzekerheid betreffende de coronamaatregelen. Meer informatie volgt.

Het doel van het eenakterfestival Brielle is het verenigingsleven op Voorne-Putten stimuleren.
De amateurgroepen wordt een gratis podium geboden om aan het publiek hun kunsten te tonen. Zo willen wij het publiek laten kennis maken met de regionale culturele uitingen en hen hierbij betrekken.
Wij bieden de toneelgroepen de mogelijkheid gratis op te treden voor publiek.
Zij krijgen alle voorzieningen aangereikt (zaal, geluid en licht èn technische ondersteuning) die ze daarbij nodig hebben. Verder zorgt het competitie-aspect voor een extra boost.
Verder zorgt het festival voor bevordering van de uitwisseling tussen de toneelgroepen. Veel toneelgroepen werken op dit moment geïsoleerd. Wij beogen met het eenakterfestival hen meer met elkaar in contact te brengen zodat zij elkaar onderling kunnen ondersteunen en samenwerken.
Tijdens het festival brengen zij de dag samen door, gebruiken zij de maaltijd gezamenlijk met de juryleden, leggen contacten, wisselen ideeën uit en kijken naar elkaars producten. Dit kan een grote verrijking bieden. Het doel is de onderlinge relatie te bevorderen en kwaliteitsverbetering te geven.
Zelf een toneelgroep en wil je meer informatie? Mail ons dan via: info@kunstencultuurbrielle.nl .
Zin om het Eenakterfestival te bezoeken? In de cultuuragenda is t.z.t meer informatie te vinden over het aankomende eenakterfestival:
Cultuuragenda >