DoeKunst DoeKunst, Kunstgebouw Geen

Swing, snater, doeba dee!

groep 1 en 2 | discipline: muziek

Eendje Ella is anders dan haar broers en zussen. Minder netjes, minder braaf. Ze zingt de hele dag haar eigen liedjes! Daar moeten de ander dieren wel even aan wennen. Ella, het swingende eendje is een prentenboek over muziek en jezelf durven zijn. De leerlingen gaan aan de slag met verschillende thema’s uit dit verhaal. Ze ontdekken hun eigen talenten en leren het talent van een ander te waarderen. Ze zingen liedjes, verzinnen zelf bewegingen, klanken en ritmes. Ze doen elkaar na en spelen samen.

In de gastles zingen de leerlingen een vrolijk lied over Ella, waarbij ze zelf bewegingen verzinnen. Ze experimenteren met materialen uit de vijver en onderzoeken deze op klank. In de tweede les kijken de leerlingen naar hun spiegelbeeld; wat maakt hen uniek? Ze luisteren naar muziek, bedenken zelf bewegingen en doen elkaar na. In de derde les zoeken de leerlingen naar allerlei materialen uit het klaslokaal om een bijzonder geluid te maken. Net als Ella maken ze van deze geluiden hun eigen muziek! In het slotlied komen samenspelen en eigenheid bij elkaar!

Dit project kan aansluiten bij: muziek, klank, beweging, experimenteren, lezen, eigenheid, anders zijn.                                                                                                     

Het lespakket wordt circa drie weken voor de gastles toegezonden aan de school. Het project start met een gastles. Het lespakket blijft eigendom van de school. Alle informatie over dit project, waaronder het rooster, vind je op dkk.kunstgebouw.nl.