DoeKunst Kunstgebouw Geen

s

Hap, slik, dans!

Groep 3 en 4 | discipline: dans

Wist je dat je met je eigen lijf kunt dansen als een slappe spaghetti? En dat je kunt rijzen als een cake? In dit dansproject beproeven de leerlingen alle facetten van een restaurant, met als toetje een smakelijke danspresentatie. Het fantasierijke onderwerp prikkelt de verbeelding en nodigt uit tot bewegen. Danselementen als tijd, kracht en ruimte helpen de leerlingen bij het onderzoeken van hun eigen ideeën en bij het bedenken van bewegingen. Iedere les start en eindigt met een gezamenlijke dans op speciaal gecomponeerde muziek.

De gastles start in een ingebeeld keuken, waar de leerlingen dansbewegingen onderzoeken die te maken hebben met gerechten in een restaurant. De leerlingen zoeken naar dansante oplossingen, bijvoorbeeld wanneer ze als spaghettislierten in de knoop zijn geraakt. De tweede les staat in het teken van balans waarbij de leerlingen als een ober met een dienblad door de ruimte manoeuvreren. Luisteroefeningen en kaarten uit het lespakket dagen de leerling uit om hun evenwicht te bewaren.

Dit project kan aansluiten bij: dans, bewegen, muziek, herhaling, samenwerken, improviseren, koken, voeding

Het lespakket wordt circa drie weken voor de gastles toegezonden aan de school. Het project start met een gastles. Het lespakket blijft eigendom van de school. Alle informatie over dit project, waaronder het rooster, vind je op dkk.kunstgebouw.nl.