Cultuuragenda Lezing Geen

Lezing: De geschiedenis van Voorne

De geschiedenis van Voorne – ‘Van weilanden naar woonwijken’

Het overwegend agrarische Voorne-Putten onderging in de tweede helft van de twintigste eeuw een ingrijpende metamorfose. Het weidse uitzicht boven de uitgestrekte polders kreeg een totaal ander aanzien toen de fabrieksschoorstenen, hoogspanningsmasten, woonwijken en flatgebouwen verrezen. De bewoners hadden weinig grip op alle veranderingen die de oprukkende havens en aanleg van de Haringvlietdam met zich meebrachten. De locaties van nieuwbouw en de uitbreidingen op het gebied van infrastructuur werden gedicteerd door planologische diensten.

Toch probeerde men op het eiland zijn eigen stempel erop te drukken: Brielle liet tal van historische panden restaureren terwijl Spijkenisse zich niet langer door het verleden wenste te laten leiden en de dorpskern grotendeels sloopte. Hellevoetsluis poogde nieuwe industrieën aan zich te binden om de leegstaande marine-complexen te laten herleven. Rockanje en Oostvoorne ontpopten zich als uiterst populaire badplaatsen.

Aan de hand van foto’s uit de collectie van het Streekarchief en andere instellingen wordt in beeld gebracht hoe de samenleving te maken kreeg met de gevolgen van de Deltawerken, de uitdijende haven en de ruilverkaveling.

Kosten: € 0,00 voor leden, voor niet-leden € 5,00
Tijd: 20.00 – 22.00 uur

Aanmelden >>

Evenement info

Datum: zaterdag januari 1 2022
Tijd: 20:00 uur
Locatie: De Man, Oostvoorne