23-02-2023Cultuuragenda NIEUW! K&C Brielle

Theater Twee Hondjes en Kunst & Cultuur Brielle/ BREStheater slaan de handen ineen 

Persbericht 22-02-2023

Lees hier de intentieverklaring >

Theater Twee Hondjes en BREStheater/ Kunst & Cultuur Brielle: Samen Sterker en Ondernemender

Theater Twee Hondjes en Kunst & Cultuur Brielle/ BREStheater slaan de handen ineen en hebben een intentieverklaring tot fusie getekend. Woensdag 22 februari bekrachtigden de voorzitters van BREStheater/ Kunst & Cultuur Brielle, Mirjam Stolk en Harm Maters namens Theater Twee Hondjes in het bijzijn van wethouder Janneke Postma dit met een handtekening en overhandiging van de plannen. Beide organisaties benutten 2023 om dit voornemen uit te werken. Het streven is met ingang van 2024 één organisatie te vormen.

De samengevoegde nieuwe organisatie heeft twee hoofdfuncties; podiumkunsten & evenementen en cultuureducatie. In het verlengde daarvan worden lokale makers ondersteund en verzorgt de organisatie talentontwikkeling.

Door de verbinding aan te gaan ontstaat er een sterke partner en centraal aanspreekpunt voor deze functies in Voorne aan Zee. Bovendien heeft de nieuwe organisatie meer zicht op externe, landelijke financiering en liggen er kansen in publieksbereik en activiteiten. De organisatie sluit met de activiteiten aan bij het kernenbeleid van de nieuwe gemeente en gaat in Hellevoetsluis, Brielle en Westvoorne programmering en evenementen verzorgen.

Quote wethouder Janneke Postma: “Theater Twee Hondjes en BREStheater/ Kunst en cultuur Brielle tonen met deze fusieplannen lef en zetten een stap naar voren. Ze zijn proactief, daar is de gemeente blij mee omdat samenwerken een kernpunt is van het college. Ze geven hiermee een goed voorbeeld.”

Aan deze voorgenomen fusie ligt uitgebreid intern en extern onderzoek ten grondslag. Zo heeft R2Research een gebiedssegmentatie analyse gedaan. Daaruit blijkt dat er in de gemeente Voorne aan Zee behoefte is aan een sterke podiumkunstenorganisatie met meerdere locaties; 72 % van de bevolking is medium tot intensief gebruiker van culturele voorzieningen, maar nog niet al dit potentieel publiek wordt bediend.

Quote Harm Maters voorzitter Theater Twee Hondjes “Samen sterker en ondernemender is niet zo maar een titel, we hebben hier met elkaar goed over nagedacht en gesproken en zien ook echt de mogelijkheden van 1 +1 =3.”

Quote Mirjam Stolk, voorzitter Kunst & Cultuur Brielle/ BREStheater “Deze verdergaande samenwerking is goed voor de cultuursector, de amateurkunstsector en de podiumkunsten in Voorne aan Zee.”

Lees hier de intentieverklaring >
Interview Theaterdirecteuren Corinne van Lelieveld (Theater Twee Hondjes) en Cynthia Dekker (BREStheater)