06-07-2021Cultuur op school CmK Geen

Cultuureducatie met Kwaliteit

De regeling Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK) wil kinderen laten profiteren van goed cultuuronderwijs waarin ze plezier hebben en belangrijke vaardigheden leren.

Wanneer kinderen goed cultuuronderwijs ontvangen, ontwikkelen zij zich tot creatieve en kritische volwassenen die klaar zijn voor de uitdagingen van de 21e eeuw.

Om dit te bereiken bevordert CmK de samenwerking tussen scholen en culturele instellingen, de deskundigheid van leerkrachten en vakdocenten en draagt CmK bij aan het ontwikkelen van doorlopende leerlijnen en 21e eeuwse vaardigheden. Zodat leerlingen tijdens hun hele basisschooltijd in aanraking komen met muziek, dans, tekenen, toneel en erfgoed. Waardoor zij leren om hun creatieve vaardigheden te gebruiken om problemen op te lossen en antwoorden te vinden.

CmK gaat inmiddels de derde ronde in waarbij Kunst en Cultuur Brielle zich nu vanuit de rol van penvoerder zal inzetten voor de verdere ontwikkeling van het cultuuronderwijs in Brielle straks in Voorne aan Zee.

Neem voor meer informatie contact op: mariannedirks@kunstencultuurbrielle.nl

Geschreven door:

Marianne Dirks Lees meer