20-03-2021Cultuurmakers Ondersteuning Geen

Stimuleringsregeling

Kunst en cultuur zijn altijd in ontwikkeling. En in Brielle geen gebrek aan creativiteit! Sterke ideeën wil KCB graag ondersteunen om ook tot uitvoering te komen.

De stimuleringsregeling is bedoeld om een divers cultuuraanbod te creëren, zowel receptief als actief en voor iedere doelgroep.

Nadruk ligt hier op de doelgroepen die minder vanzelfsprekend kennis maken met en meedoen aan kunst en cultuur. Voorwaarde is ook dat het een samenwerkingsverband is tussen meerdere partijen.

KCB wil dit cultuurbudget van de Stimuleringsregeling bijvoorbeeld inzetten voor jongeren – omdat zij nog altijd  sterk ondervertegenwoordigd zijn in het culturele leven van Brielle. KCB wil met name nieuwe en jonge makers stimuleren die zich richten op talentontwikkeling.

We gebruiken het geld voor het Cultuurlab – een kunst & cultuur broedplaats – met één keer per jaar een grote bijeenkomst met alle spelers uit de sector die zo kennis en ervaring kunnen uitwisselen, plannen op elkaar afstemmen en samen nieuwe initiatieven kunnen ontwikkelen. Met deze aanbieders kan vervolgens een samenhangend actief buitenschools aanbod worden geformuleerd waar ook incidentele evenementen een plaats krijgen.

De aanbieders maken zich op die manier gezamenlijk sterk in aanbod en promotie.

Meer weten? Neem contact op via marianne@kunstencultuurbrielle.nl

Geschreven door:

Marianne Dirks Lees meer