24-05-2022Cultuuragenda Museum Geen

Huis Oranje-Nassau in Brielle en op Voorne-Putten

Vanaf 12 juni t/m 28 augustus is de tentoonstelling ‘Het Huis Oranje-Nassau in Brielle en op Voorne-Putten’ te zien in Historisch Museum Den Briel.

Vanaf 12 juni t/m 28 augustus is de tentoonstelling ‘Het Huis Oranje-Nassau in Brielle en op Voorne-Putten’ te zien in Historisch Museum Den Briel.

Brielle en Oranje zijn al eeuwenlang met elkaar verbonden. Voor het eerst in 1573 toen Willem van Oranje als stadhouder de vestingwerken kwam inspecteren. En op 12 juni 1575 trouwde hij in de nabij gelegen Sint-Catharijnekerk met zijn derde vrouw Charlotte de Bourbon.

Ook na Willem de Zwijger kwamen de Oranjes Brielle en het dubbeleiland Voorne-Putten regelmatig bezoeken. Wat hun beweegredenen waren, wordt door gastconservator Erik Swart uitgebreid beschreven in de tentoonstellingscatalogus.

De tentoonstelling toont portretten van alle stadhouders, hun echtgenotes, de koningen en koninginnen die Brielle of andere plaatsen op de eilanden Voorne-Putten in de afgelopen eeuwen hebben bezocht. De prachtige portretten zijn geschilderd, getekend, gedrukt, in brons gegoten of op serviesgoed aangebracht.

ORANJEROUTE

Bij de tentoonstelling is een Oranjeroute over de eilanden Voorne en Putten samengesteld. Deze route voor fietsers, wandelaars en automobilisten, maakt gebruik van QR codes en voert van Brielle naar Oostvoorne, Hellevoetsluis, Geervliet en Heenvliet. De duurzame route is gratis verkrijgbaar bij de receptie en via de website www.historischmuseumdenbriel.nl

STORYTRAIL

Het theatergezelschap Stadsavonturen ontwikkelde bij de tentoonstelling een nieuwe StoryTrail: Brielle en de Oranjes. Reserveren is noodzakelijk via de website www.storytrail.nl/stadswandeling/brielle

VERLOREN GEWAAND PORTRET WILLEM VAN ORANJE

Een portret van Willem van Oranje (zie bovenaan), circa 1617 geschilderd door Michiel Janszn van Mierevelt (1566-1641), maakt onderdeel uit van de tentoonstelling. Het olieverf op paneel werd onlangs terug gevonden in de collectie van een particuliere verzamelaar. Het meet 30 x 24,5 cm. Naar alle waarschijnlijkheid gaat het om hetzelfde portret dat door het Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie/Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis in Den Haag kon worden getraceerd tot 1944 (RKD nummer 172452).

De schilder en ondernemer Michiel van Mierevelt had in Delft een omvangrijk bedrijf waar vooral portretten werden vervaardigd, bijvoorbeeld van burgemeesters, bierbrouwers en de stadhouderlijke familie. (Meer lezen? Klik hier.)

Dit portret is enkele jaren geleden aangetroffen in een particuliere verzameling in Spanje, waar het door een Nederlandse kunsthandelaar werd verworven. Het werd vervolgens gekocht door een Nederlandse verzamelaar nabij Delft. In zekere zin is het portret weer “thuis”. Het portret is niet eerder tentoongesteld en/of gepubliceerd.