01-06-2021Cultuuragenda Muziek Geen

Een nieuw Briels lied!

Vanaf begin dit jaar is een groep muziekdeskundigen met elkaar in gesprek om te komen tot de muziekwedstrijd: “Wie maakt het beste Brielse overwinningslied 2022.”

Het 1 aprilbestuur heeft het initiatief genomen en aan drie professionele musici gevraagd om zo’n wedstrijd te begeleiden. Het idee is dat er een lied wordt gemaakt dat tijdens het jubileumjaar op diverse momenten door de hele Brielse bevolking kan worden meegezongen. Het moet een echt Briels lied worden, dat gaat over de bevrijding van de stad Brielle/Den Briel.

Aan het eind van dit jaar moet het winnende lied bekend zijn, zodat in de eerste maanden van 2022 het lied overal bekend gemaakt wordt en het vanaf de opening  van het jubileumjaar in maart kan worden meegezongen. Er zijn drie juryleden benaderd die stuk voor stuk bekende Briellenaren zijn en hun sporen in de muziek ruimschoots verdiend hebben. De heren Aad Schrooten van Libertatis Primitiae,  Peter Moree van de Folkgroep FC Brielle en Rob Catlender van het jaarlijkse Bigband Festival waren direct zeer enthousiast en hebben hun medewerking toegezegd.

Wie kunnen er meedoen?

Het uitgangspunt is dat zoveel mogelijk Briellenaren meedoen. De insteek is dat het een lied is dat we mogelijk over 25 jaar nog meezingen. Een lied dat gaat over onze stad, over de bevrijding of vrijheid van de stad, een lied waarin de woorden Brielle of Den Briel gebruikt worden. Het lied   is door jezelf of samen met anderen gemaakt; dat kan zijn als een duo, een kwartet, een (pop)band, een ensemble, of mogelijk met een koor ect.

Karakter van het lied

Het hoeft geen specifiek 1 aprillied te zijn.  De voorkeur gaat uit naar een lied, dat ook op andere momenten gezongen kan worden. Belangrijk is een duidelijke en aanspreekbare tekst.

Lees meer

Wat wordt er van je verwacht?

Er zijn diverse mogelijkheden, maar minimaal wordt verwacht dat je een  originele tekst schrijft en daarbij ook een eigen melodie, hierbij kan je eventueel hulp krijgen bij het harmoniëren. We willen het liefst  geen liedje op een bestaande melodie hebben. Je mag jezelf begeleiden of dat samen doen met anderen. Je mag het inleveren op geluidsdrager of op een filmpje.  Dat filmpje is niet doorslaggevend. De uitvoeringen kunnen worden ingeleverd tot 1 september 2021 en worden gezonden naar Peter Kroone pjkroone@gmail.com.  Via dit mailadres kun je ook je vragen kwijt over de wedstrijd.

Beoordeling en jury

In september 2021 gaan de drie vakjuryleden alle liedjes beoordelen en bepalen door het maken van  een voorselectie welke liedjes naar de finale gaan. Alle deelnemers worden daarvan op de hoogte gebracht.

De publieksjury

De finale staat eind oktober gepland en wordt mogelijk gehouden in BREStheater. Daar kunnen de liedjes ten gehore worden gebracht en worden dan beoordeeld door een publieksjury, aangevuld  met leden van de vakjury. De winnaar(s) worden zoveel mogelijk door de vakjury ondersteund  bij de verdere ontwikkeling van het winnende liedje. Het winnende liedje zal het hele jubileumjaar zoveel mogelijk worden gepromoot en op diverse momenten gezongen worden.

Wat doen we met alle liedjes

De liedjes, die worden ingeleverd, zullen waarschijnlijk totaal verschillend van  stijl zijn. We gaan kijken of een aantal liedjes gezamenlijk kunnen worden gepresenteerd.

Ondersteuning

Het idee voor het Brielse bevrijdingslied wordt ondersteund door Stichting Brielle 2022. Zij ondersteunen projecten, die in 2022 een bijdrage leveren om aan het jubileumjaar invulling te geven. De 1 April Vereniging is blij met het initiatief en ondersteunt het project waar het nodig is.

Word ambassadeur van ons Brielle met een lied dat we nog vele jaren gezamenlijk zullen zingen.