Alle praktische informatie

De gemeente Brielle heeft met de CCPO al jaren een goedlopend cultuurmenu voor alle basisschoolleerlingen tot haar beschikking: kunstenaars in de klas, bezoek aan monumenten en voorstellingen in het theater. Onderzoek wijst uit dat in aanraking komen met kunst grote positieve invloed heeft op de ontwikkeling van een kind. Ook de stap naar het voortgezet onderwijs is nu gezet.

Cultuur op school

In een wereld die zo snel verandert, wordt steeds meer van mensen gevraagd. De schooltijd is een oefentuin waar je op deze wereld wordt voorbereid. Naast reken- en taalonderwijs zijn 21e- eeuwse vaardigheden als creativiteit, communicatie, samenwerken, probleemoplossend en kritisch denken steeds belangrijker geworden. Kunsteducatie help het jonge brein om deze vaardigheden te ontwikkelen. Via kunsttaal leer je daarbij je eigen ideeën en gevoelens vorm te geven.

Primair onderwijs

In gemeente Voorne aan Zee stimuleren wij kinderen hun creatief vermogen en verbeeldingskracht te ontwikkelen. Kunst en Cultuur Brielle, scholen in Voorne aan Zee en cultuuraanbieders vormen samen Cultuur op Schol. Samen maken wij mogelijk dat alle leerlingen in het basisonderwijs minstens twee keer in hun schoolcarrière in contact komen met verschillende kunstdisciplines: Podiumkunsten, Film, Dans, Muziek, Literatuur, Beeldende kunst, Cultureel erfgoed, Audiovisuele kunsten en nieuwe media.

Hoe werkt het?

In onze gemeente Voorne aan Zee stimuleren wij kinderen hun creatief vermogen, verbeeldingskracht en vindingrijkheid te ontwikkelen. In samenwerking met de scholen en cultuuraanbieders bieden we met Cultuur op School een gestructureerd cultuureducatief aanbod voor de groepen 1 t/m 8 (en vergelijkbare groepen in het speciaal onderwijs). Daarnaast kent het voortgezet onderwijs een talentontwikkelingsprogramma .

Van KunstFusie, KijkKunst, Erfgoedspoor en Voortgezet Onderwijs is het aanbod op onze site te vinden.

Elk jaar voor de zomer worden de leerlingenaantallen geïnventariseerd en wordt het programma van het totale cultuurmenu voor het nieuwe schooljaar gepresenteerd. Aan het begin van het schooljaar worden de roosters voor elke school doorgemaild aan alle contactpersonen en is ook te vinden bij Nieuws en Updates, ook .

Aanbod

Bekijk het aanbod van Cultuur op School voor het huidige schooljaar via deze link.

Wat is KunstFusie?

Met KunstFusie gaan kinderen zélf aan de slag met kunst en cultuur. Lokale kunstdocenten uit verschillende disciplines ontwikkelden voor KunstFusie steeds gezamenlijk een lesprogramma voor de basisschoolleerlingen. In elk lesprogramma vindt er een unieke samensmelting (fusie) van kunstvormen plaats. Denk bijvoorbeeld aan dans en beeldende kunst of muziek en toneel. Kinderen leren onder andere om anders en creatief te kijken, te verbeelden, samen te werken en ontwikkelen zelfvertrouwen in expressie.

KunstFusie is tot stand gekomen vanuit de samenwerking tussen Kunst en Cultuur Brielle, onderwijsgroep Edumare en lokale cultuurmakers.

Waarderingsformulier

Wij verzoeken u vriendelijk om direct na de activiteit een waarderingsformulier in te vullen en zo snel mogelijk te retourneren aan de CCPO. Uw beoordeling is voor ons bijzonder waardevol.

De waarderingsformulieren houdt de CCPO en instellingen op de hoogte van uw bevindingen, zodat wij de juiste keuzes en aanpassingen kunnen maken.
Bij voorbaat dank!

Downloaden in Word-bestand kan via deze link:

Dit formulier graag retourneren aan:
Culturele Commissie Primair Onderwijs Brielle (CCPO)
Sport- en Cultuurhuis DukdalfBRES,
Reede 2a, 3232 CV Brielle
mariannedirks@kunstencultuurbrielle.nl

Q & A

Ik heb een vraag over het busvervoer voor onze school. Met wie neem ik contact op?
Voor alle vragen over busvervoer kunt u terecht bij Cees Beukema, ceesbeukema@gmail.com of 06 – 245 807 44.

Een gastles kan niet doorgaan, wie bel ik dan?
Alle wijzigingen m.b.t. gastlessen moeten doorgegeven worden aan Kunstgebouw; bereikbaar van maandag t/m vrijdag tijdens kantooruren: 015 – 215 45 10. Graag ook even doorgeven aan Marianne of Cees.

Ik heb een vraag over een CCPO-voorstelling in BREStheater, bij wie moet ik zijn?
Hiervoor kunt u terecht bij Dominique Westerveld: dominiquewesterveld@kunstencultuurbrielle.nl op maandag en woensdag, eventueel via 06-18532360.

Mogen wij direct de zaal in lopen tijdens voorstellingen?
Nee, gelieve eerst aan te melden bij de CCPO-medewerker en dan door te lopen tot aan de grijze deuren voor de zaal. De productie of organisatie zal dan de deuren openen als alle groepen aanwezig zijn.

Hoe kan onze groep meedoen met Briels Aanbod (Erfgoedspoor)?
De CCPO Brielle neemt hierover aan het begin van het schooljaar contact op met de contactpersonen Cultuur op school.

Hoe gaat de CCPO om met COVID 19 maatregelen?
Wij volgen de richtlijnen van het RIVM en van de scholen.

Hoe vrijblijvend is onze deelname aan niet-facultatieve activiteiten?
Een heikele vraag. Eerlijk antwoord? Niet! De schoolbesturen en Gemeente Brielle hebben zich geconformeerd met de activiteiten van de CCPO. Deze kosten de overheid, de scholen en de gemeente veel geld en de tijd die vele vrijwilligers er in hebben gestoken. Echte overmacht kan voor komen, daarbij proberen we in overleg tot een oplossing te komen.

Is er een gedragscode voor theaterbezoek?
Niet echt. Maar de normale zaken zijn natuurlijk van toepassing. Zoals het opvolgen van instructies. Niet met schoenen op de stoelen, niet met de zittingen of de leuninkjes klapperen. Op school kinderen voorbereiden op wat er van ze verwacht wordt bij theaterbezoek is aan te bevelen. Interactie, stilte en aandacht waar nodig, wanneer applaus en wellicht is een bedankje namens de groep ook wel aardig.
NB: Als u er één laat plassen, moeten ze allemaal. Meestal gaat het om aandacht i.p.v. om aandrang. Probeer zoveel mogelijk, waar nodig en op tijd, vóór de voorstelling naar het toilet te gaan. Het is echt voor iedereen, artiesten en publiek, heel storend. Maak daar afspraken over met de leerlingen en de begeleidende stagiaires en ouders.

Wat gebeurt er met de waarderingsformulieren?
Daar gaan we zorgvuldig mee om. Ze worden besproken in de kleine en grote commissie en waar nodig wordt actie ondernomen richting de scholen, Kunstgebouw, de aanbieders of de eigen organisatie.

Wat kan ik lenen voor mijn klas?

DVD’s
• CINEKID FILMS box (UITGAVE Volkskrant), met: Mijn leven als hond (2007), Knetter (2007), De witte ballon (2007), De gebroeders Leeuwenhart (2007), Chicken Run (2007), Ali Zaoua (2007), There’s only one Jimmy Grimble (2007)
• Wiplala 6+ (2015)
• The hundred foot journey 6+ (2015)
• DVD Box “Kunst voor Kinderen”

Boekjes en brochures
• Cursusmap: ‘Van Rondleiden naar Begeleiden’
• Boekenkist: Vol van Gedichten
• Eerste hulp bij theater
• Even snel taal en spel (Stichting Taalvorming)
• Taal & Toneel (idem)
• Werken met Taaldrukken (idem)
• Spelen om te Vertellen (idem)
• Kunst Dichterbij (idem)
• Educatie in Erfgoed: hoe we erfgoed (kunnen) gebruiken op school.

Contacten

Neem voor meer informatie contact op met één van ons:

Voorzitter CCPO:

Cees Beukema: ceesbeukema@gmail.com 

Kantoor:

Dominique Westerveld: dominiquewesterveld@kunstencultuurbrielle.nl
Marianne Dirks: mariannedirks@kunstencultuurbrielle.nl

Voortgezet onderwijs

Het voortgezet onderwijs kent een talentontwikkelingsprogramma waarbij jongeren het theater in gaan om een voorstelling te bekijken en zelf diverse workshops volgen; Dans, Drama, Zang en Creatief schrijven. Theatermakers helpen jongeren hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen binnen verschillende kunstuitingen en hechten daarbij veel waarde aan het bouwen van zelfvertrouwen, over (je eigen) grenzen heen kijken en persoonlijke ontwikkeling.

Voor meer informatie, neem contact met ons op: mariannedirks@kunstencultuurbrielle.nl

Aanbod

Bekijk het aanbod voor het voortgezet onderwijs voor het huidige schooljaar via deze link (scroll iets naar beneden).

Cultuureducatie met Kwaliteit

De regeling Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK) wil kinderen laten profiteren van goed cultuuronderwijs waarin ze plezier hebben en belangrijke vaardigheden leren. Omdat kinderen zich dankzij goed cultuuronderwijs ontwikkelen tot creatieve en kritische volwassenen die klaar zijn voor de uitdagingen van de 21e eeuw.

Om dit te bereiken bevordert CmK de samenwerking tussen scholen en culturele instellingen, de deskundigheid van leerkrachten en vakdocenten  en draagt CmK bij aan het ontwikkelen van doorlopende leerlijnen en 21e eeuwse vaardigheden. Zodat leerlingen tijdens hun hele basisschooltijd in aanraking komen met muziek, dans, tekenen, toneel en erfgoed. Waardoor zij leren om hun creatieve vaardigheden te gebruiken om problemen op te lossen en antwoorden te vinden.

CmK gaat inmiddels de derde ronde in waarbij Kunst en Cultuur Brielle zich nu vanuit de rol van penvoerder zal inzetten voor de verdere ontwikkeling van het cultuuronderwijs in Brielle straks in Voorne aan Zee.

Voor meer informatie, neem contact met ons op: mariannedirks@kunstencultuurbrielle.nl