KijkKunst DoeKunst, Kunstgebouw Geen

Schilderen met licht

Een project rondom werk van Teun Hocks, Groep 5 en 6, Discipline beeldende kunst

Kunstenaar Teun Hocks heeft in 2006 drie glas-in-lood ramen gemaakt voor de St. Joriskapel van de Grote Kerk te Dordrecht. Onderwerp zijn de Dordtse gilden. De voorwerpen op de gildenramen verwijzen naar de vele gilden waar de stad zijn rijkdom aan te danken had. In de klas komt een lichtbak met een afbeelding van de drie ramen. Het zijn mooi belichte miniatuurramen. Leerlingen kunnen de ramen lezen als een hedendaags beeldverhaal over een stukje vaderlandse geschiedenis.

Tijdens de gastles bekijken de leerlingen de miniatuurramen met een vakdocent en leren meer te zien. Ze worden zich ervan bewust dat je niet alleen met woorden, maar ook met beelden veel kunt vertellen. De film met Teun Hocks laat het ontwikkelproces van de gildenramen zien en de toepassing van oude en nieuwe technieken.

De vakdocent maakt een opzet met leerlingen om zelf een raamwerk te maken. Les 2 en 3 zijn verdiepende lessen die de leerkracht zelf geeft. De leerlingen maken een groepskunstwerk, waarbij samenwerking en afstemming van groot belang zijn.

De geschiedenis van de gilden in beeld. Dit project kan aansluiten bij: beeldende kunst, gilden, kerkramen, ambachten, beeldverhaal, cultureel erfgoed

Het lesmateriaal wordt ongeveer drie weken voor de bezorgdatum van de projectkist toegezonden aan de school. Het kunstwerk wordt door Kunstgebouw naar de school gebracht en weer opgehaald. Iedere groep heeft het kunstwerk circa één week ter beschikking. Alle informatie over dit project, waaronder het rooster, vindt u op dkk.kunstgebouw.nl.