DoeKunst Kunstgebouw Geen

Game on!

Discipline dans
Groep 5 en 6

Alle kinderen gamen wel eens op de computer of telefoon, maar nooit eerder tijdens een dansles.

In dit project dansen de leerlingen door drie levels. In elke les wordt een nieuw level behaald door spannende bewegingsopdrachten uit te voeren op speciaal daarvoor gecomponeerde muziek. De leerlingen worden uitgedaagd om goed samen te werken, want alleen door samenwerking kunnen zij als klas alle levels doorlopen. In de gastles leren de leerlingen de Game-on-dans die de start van elk level aankondigt.

De Game-on-dans bestaat uit stoere, avontuurlijke en krachtige bewegingen. Aansluitend verkennen de leerlingen met korte bewegingsopdrachten de omgeving waarin Game-on! wordt gespeeld. Ze sluipen, kruipen, ontwijken, springen, rollen en sliden langs alles wat ze tegenkomen. Ook ontdekken ze dat muren en plafonds niet altijd stilstaan. In de volgende lessen gebeurt nog veel meer. In level 2 zit onder meer een dansdoolhof waar de leerlingen uit moeten zien te komen en level 3 vergt speciale danscodes. Elke les sluit af met de vrolijke Overwinningsdans.

Dansen naar een hoger level 

Dit project kan aansluiten bij: dans, bewegingsonderwijs, samenwerken,  avontuur, mediawijsheid

Het lespakket wordt circa drie weken voor de gastles toegezonden aan de school. Het project start met een gastles. Het lespakket blijft eigendom van de school. Alle informatie over dit project, waaronder het rooster, vindt u op dkk.kunstgebouw.nl.